Защита на лични данни | SHORTcut Academy

Защита на лични данни

Европейският съюз прие документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., който ние ще наричаме просто „Регламента“, с цел да защити използването на вашите лични данни. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до вас и чрез която можете да бъдете идентифициран. Използването на вашите лични данни Регламентът нарича „обработване“ и това може да бъде не само събирането им от нас когато ползваште услугите на сайта www.shortcut.academy („услугите“), но и всяко друго действие с тях.


НАШИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Законосъобразност и прозрачност
Обработваме вашите лични данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:
а) с цел да спазим задълженията си към вас, когато ви предоставяме нашите услуги;
б) с вашето съгласие, когато това е необходимо;
в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни, внедряване на иновации и безпроблемно ви потребителско преживяване; или
г) с друга законосъобразна цел. 


Вие сам решавате дали и как да използвате услугите ни. Регистрационните форми, които попълвате имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да ви предоставим съответната услуга или част от нея, но всичко друго решавате вие.

Право на информиран избор
Винаги ви предоставяме точна информация и ви даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от вас, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме вашите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

Достъп до данните ви
Предоставяме ви разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас ваши лични данни.

Ограничение на целите
Използваме вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.


Сигурност на данните
За да защитим вашителични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към теб задължения.

Отчетност за по-нататъшен трансфер
Споделяме вашите лични данни с трети страни само ако те са задължени да им осигурят същите нива на защита, каквито ти осигуряваме ние.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
SHORTcut Academy събира и използва вашата лична информация, за да можем да изпълним задълженията си към вас като потребител на нашите услуги описани в Общите условия. Ето няколко примера как го правим:
По силата на договора между нас
Използваме вашите лични данни, за да можем да изпълним задълженията си към вас. Данните са ни необходими, за да можем да поддържаме активна комуникация с вас във връзка с нашите услуги. Най- вече използваме данните ви, за да ви предлагаме съобразени с нуждите ви уроци.
За да осигурим, че можете да ползвате сайта на SHORTcut Academy, поддържаме точни данни за връзка и регистрация, осигуряваме цялостна потребителска поддръжка, предлагаме ви услуги и функции, към които проявявате интерес.


Защита на самоличността 
Ние се грижим за сигурността на вашата информация, която се съхранява при нас. Когато взаимодействате с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на вашата самоличност, като например потребителско име и парола, преди да ви дадем достъп до личните ви данни.

Проучвания и иновации
Създаваме нови уроци, функции и услуги, като използваме инструменти за развойна дейност и включваме дейности за анализиране на данни.

Реклама
Предоставяме ви промоционални оферти в съответствие с вашите интереси за услуги на SHORTcut Academy. Това може да е свързано с инструментите за автоматично събиране на данни. Може да споделяме част от информацията за вас с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи, за да ви показваме реклами, които представляват интерес за вас.


КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Личните данни, които събираме от вас, зависят от услугите, които използвате и може да включват следното:

Информация, която предоставяте директно

- Информация за обратна връзка с вас (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).
- Данни, необходими за обработване на плащанията и за предотвратяване на измами.
- Данни за акаунта – информация за това как купувате или се регистрирате за нашите услуги, видовете услуги, хронология на трансакциите и плащанията, както и друга информация, свързана с акаунта ви.
- Защитени данни за достъп – събираме потребителски идентификатори, пароли, подсещания за пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до акаунти ви.
- Демографски данни – например държавата, в която живеете, вашият пол, възраст, обща информация.
- Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите ви във връзка с нашите услуги (от това, което споделяте с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти) и предпочитанията ви за получаване на съобщения от нас, за да подобрим услугата, която ви предоставяме.
- Данни от социални мрежи – предлагаме функции за социалните медии, които ви позволяват да споделяте информация с вашите социални мрежи и да общувате с нас чрез уеб сайтовете на различни социални медии. Използването на тези функции може да доведе до събиране и споделяне на информация за вас, в зависимост от функцията. Затова е важно да се запознаете с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии, които използвате.
- Друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяте при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на нашите услуги и за да отговорим на запитванията ви.

Помнете, че не сте длъжен да споделяте личните си данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако изберете да не споделиш тази информация, няма да можем да ви предоставим нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията ви.


Информация, която събираме автоматично, когато ползвате нашите услуги

- Информация за посещението и активността ви в нашия уебсайт, включително съдържанието, които разглеждате и използвате. Част от тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки и уеб отметки.
- Анонимни отговори на въпроси от анкети или обобщена информация за това как се използват нашите услуги. В хода на работата си прилагаме процес на деидентификация или псевдонимизация на данните, за да сведем до минимум вероятността да бъдете идентифициран чрез използване на тези данни с наличните технологии.

Информация от трети страни

- Получаваме информация от трети страни, която смятаме за достоверна и която е обществено достъпна. Подобна информация са лични данни като име, адрес, имейл адрес, интереси и определени демографски данни.
- За да предлагаме определени услуги на корпоративно ниво, получаваме вашите фирмени данни за контакт от определено длъжностно лице от вашата организация или училище. При необходимост може да използваме информация, предоставена от Вас или вашия работодател, заедно с информация от обществено достъпни и други онлайн и офлайн източници, за да влезем във връзка с Вас относно предоставяните от нас услуги.

Събираме личните ти данни, когато използвате нашите услуги или когато комуникирате с нас по телефон, мейл, скайп и всички модерни начини за общуване.

Опазване на данни
Въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.


СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ


Споделяне с доставчици на услуги
Използваме доставчици на услуги, които вършат определени дейности от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени както в страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и в САЩ или в други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания с кредитни карти, клиентска поддръжка, изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание, ИТ услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания.

Корпоративни трансакции

Ако в някакъв момент SHORTcut Academy реши да преструктурира дейността си, може да разкриваме или прехвърляме лични данни към потенциални купувачи или да получаваме лична информация от продавачи, като наше задължение е да осигурим адекватна защита за личните wи данни при този тип трансакции.СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА

Можем да споделяме личните wи данни, ако сме длъжни да:
(а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи;
(б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане;
(в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или
(г) да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.


ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Използваме и позволяваме на определени други компании да използват бисквитки, уеб отметки и други подобни технологии („автоматични инструменти за събиране на данни“) във връзка с нашите услуги. Правим това, за да разберем как използвате нашите услуги и да подобрим потребителското ви преживяване.
Повече информация за инструментите за автоматично събиране на данни ще намерите на адрес: www.allaboutcookies.org.

Какво са „бисквитките“?

„Бисквитките“ или „Cookies“ са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Как използваме „бисквитки“?

SHORTcut
Academy използва „бисквитки“, за да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на потребителя и за оптимизиране на използването на уебсайта. Чрез тях създаваме и анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта.

Какви „бисквитки“ използваме?

SHORTcut
Academy използва два вида „бисквитки“ - „сесия“ и „фиксирана“. Бисквитките „сесия“ са временни файлове, които са на Вашето устройство, докато не излезете от уебсайта или не деактивирате софтуера, с който разглеждате интернет страниците (уеб браузър). Бисквитките „фиксирани“ („fixed“) се пазят за срока, посочен в параметрите на „бисквитките“ или докато не бъдат отстранени ръчно от потребителя.

„Бисквитките“ и личните данни
Личните данни, които са събрани от „бисквитките“, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица.

Изтриване на „бисквитки“ и отказ

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът ви до някои функции и части от съдържание в SHORTcut Academy.

За да се откажете от проследяване от Google Анализ в нашите уеб сайтове, използвайте http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите ви, посетете на www.youronlinechoices.eu/bg


Какво са уеб отметки

Уеб отметката (нарича се също уеб маяк или чист GIF) е прозрачно графично изображение (обикновено 1 пиксел x 1 пиксел), което се вмъква в онлайн съдържание, видеоклип или имейл и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството ви, като например кога си разгледал определено съдържание или конкретно съобщение по имейл.

Кога използваме уеб отметки

Използваме и позволяваме на избрани трети страни да използват уеб отметки (обикновено в комбинация с бисквитки), за да обобщаваме информация за използването на уеб сайта ни от вас, взаимодействията ви по имейл или други средства за комуникация, да измерваме ефективността и да ви предлагаме подходящо съдържание и реклами.

Можем например да вмъкваме уеб отметки в имейл съобщения или бюлетини, за да определяме дали съобщенията ни са отваряни, дали са предприети действия във връзка с тях, както и дали инструментите ни за кореспонденция функционират правилно.

Отказ от уеб отметки

Тъй като уеб отметките са същите като всяко друго искане за съдържание, включено в създаването на уеб страницата, не можете да ги откажете или да изключите. Имате евентуално възможност да деактивирате уеб отметките в имейл съобщенията, като не изтегляте изображения, съдържащи се в съобщенията, които получавате (тази функция зависи от софтуера за имейл, използван на персоналния ти компютър). Трябва да се има предвид, че това действие не винаги ще отмени уеб отметка или други инструменти за автоматично събиране на данни от имейл съобщение поради специфичните характеристики на софтуера за имейл. За допълнителна информация в тази връзка разгледай информацията, предоставена със софтуера за имейл или от доставчика на услугата. Уеб отметките могат да бъдат спрени при определени обстоятелства, като изключите бисквитките или промените настройките за бисквитките в браузъра си.


ВАШИТЕ ПРАВА И ВРЪЗКА С НАС

Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставил, или които съхраняваме за вас. Имате право също така да заявите коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането ви може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

Право на достъп

Можете да поискате от нас потвърждение за това дали обработваме вашите лични данни и ако отговорът е да, да поискате достъп до тях. Това става като изпратиш искане до нас на имейла или адреса посочени по-долу.

Право на поправка

Можете да поискате от нас да поправим вашите неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

Право на възражение

Ако обработваме вашите данни на основание наш легитимен интерес, вие имате право да възразите по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)

При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием вашите лични данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да ви предоставяме нашите услуги.

Право на ограничаване на обработката

Можете да поискате от нас ограничаване в обработването на личните ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

Право на преносимост на данните

При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте ни предоставил, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

Право на подаване на жалба пред надзорен орган

Ако мислите, че вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържи се с нас, за да видим как да решим въпроса. Можете да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях, по-специално ако живеете в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение. В България това е Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Тел: 02 9153518


Свържи се с нас
Ние в SHORTcut Academy ценим твоето мнение. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на вашите лични данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на емейл: contact@shortcut.academy

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на вашите лични данни, ще ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от 15.01.2020 г.

Тази Политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашия уебсайт за ваше удобство. Съветваме ви да се запознаете с политиката за поверителност на всеки сайт, в който влизате, преди да позволите събиране на данни за вас.

This website uses cookies.

We use cookies to optimize performance for you. You consent to our cookies if you continue to use our website. For more information read our "Cookies Policy"

Read More